Aktualności

Zostańmy w kontakcie - seminaria internetowe.

Nie przegap naszych seminariów internetowych z ekspertami huty BÖHLER.

Już dziś napisz do nas i zapytaj o tematy spotkań.

Startujemy 17.11.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW

„Nasze oferta / potwierdzenia zamówień i wynikające z nich zobowiązania do dostawy podlegają zastrzeżeniu, że ich realizacja może być prawnie lub faktycznie niemożliwa do wykonania lub znacznie utrudniona albo opóźniona, ze względu na środki nakazane lub zalecane w celu zwalczania pandemii COVID-19 albo z powodu innych zdarzeń występujących w związku z pandemią COVID-19.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany lub zawieszenia terminów lub, w razie potrzeby, do powiadomienia klienta o niewypełnieniu naszych zobowiązań dotyczących dostawy (w całości lub w części), jeśli stanie się to konieczne po złożeniu oferty / przekazaniu potwierdzenia zamówienia zgodnie z podanymi wyżej przyczynami. W związku z powyższym klient nie może dochodzić od spółki voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o. o. żadnych roszczeń wynikających z niewywiązania się z obowiązków dostawy.”

COVID-19

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem a co za tym idzie bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników zgodnie z zaleceniami GIS i MZ  wprowadzamy działania w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na ten temat.

Liczymy iż działanie to spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.

 

Pismo do Kontrahentów

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.