EH&S Management

ENERGIA, ŚRODOWISKO, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Energia, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo to  bardzo ważne aspekty w naszej firmie. Od wielu lat prowadzimy ukierunkowane działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz właściwego wykorzystania zasobów, poprawę ochrony środowiska i zapewnienie naszym pracownikom najlepszej możliwej ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy

W 2013 r. Systemy zarządzania w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia zostały połączone w jeden wspólny system zarządzania, który uzyskał certyfikat ISO 50001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.