L004

Opis produktu

Części i zespoły do przemysłu chemicznego, np. wymienniki ciepła, rurociągi, armatura, sondy pomiarowe i wirówki. Części do instalacji odkwaszających, np. zbiorniki, rurociągi, wymienniki ciepła, zasuwy i klapy. Zbiorniki magazynujące i transportowe do kwasów. Zastosowanie również w uzdatnianiu ścieków, elementach konstrukcyjnych w spalarniach śmieci i w instalacjach odsiarczania spalin.

Cechy własności

Stop Ni-Cr-Mo o dobrej odporności na korozję – również w podwyższonych temperaturach.
Wykazuje dobrą odporność na działanie środowisk redukujących i utleniających, np. na gorące i zanieczyszczone media kwasem siarkowym, azotowym, mrówkowym, octowym, rozpuszczalnikami, chlorem i substancjami go zawierającymi. Oprócz tego, materiał ten charakteryzuje się niewielką skłonnością dom korozji międzykrystalicznej, korozji naprężeniowej i korozji wżerowej.
Dzięki swej doskonałej stabilności termicznej, L004 oferuje bezproblemową spawalność.

Dane techniczne

Numer gatunku stali


Alloy C4 2.4610 N06455 NiMo16Cr16Ti


Standardy


-

Skład chemiczny

15,50 15,50 66,00 0,40

Skład chemiczny (średni %)

Dostępne kształty produktu

  • Płyty
  • Półprodukty / półwyroby
  • Wyroby długie

Targi / wydarzenia

Dane kontaktowe

BÖHLER Polska

Znajdź lokalny kontakt:

BÖHLER Polska

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.