Application Segments

Oil & Gas/CPI

Melting Route

VIM + ESR alt. Airmelted + ESR

Opis produktu

Części i zespoły do przemysłu chemicznego, np. wymienniki ciepła, rurociągi, armatura, sondy pomiarowe i wirówki. Części do instalacji odkwaszających, np. zbiorniki, rurociągi, wymienniki ciepła, zasuwy i klapy. Zbiorniki magazynujące i transportowe do kwasów. Zastosowanie również w uzdatnianiu ścieków, elementach konstrukcyjnych w spalarniach śmieci i w instalacjach odsiarczania spalin.

Cechy własności

Stop Ni-Cr-Mo o dobrej odporności na korozję – również w podwyższonych temperaturach.
Wykazuje dobrą odporność na działanie środowisk redukujących i utleniających, np. na gorące i zanieczyszczone media kwasem siarkowym, azotowym, mrówkowym, octowym, rozpuszczalnikami, chlorem i substancjami go zawierającymi. Oprócz tego, materiał ten charakteryzuje się niewielką skłonnością dom korozji międzykrystalicznej, korozji naprężeniowej i korozji wżerowej.
Dzięki swej doskonałej stabilności termicznej, L004 oferuje bezproblemową spawalność.

Dane techniczne

Numer gatunku stali


2.4610 N06455 Alloy C4


Standardy


B574 17744 17752 NACE MR0175 / ISO 15156 VdTÜV WB424

Skład chemiczny

max. 0.009 max. 0.050 max. 1.00 max. 0.020 max. 0.010 14.50 to 17.50 14.00 to 17.00 max. REM. max. 2.00 max. 0.70

Skład chemiczny (średni %)

Dostępne kształty produktu

  • Płyty
  • Półprodukty / półwyroby
  • Wyroby długie

Targi / wydarzenia

Dane kontaktowe

BÖHLER Polska

Znajdź lokalny kontakt:

BÖHLER Polska

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.