W360

Opis produktu

BÖHLER W360 AMPO jest proszkowym odpowiednikiem W360 ISOBLOC. Ze względu na swój skład chemiczny, materiał zaliczany jest do grupy stali narzędziowych do pracy na gorąco. Po hartowaniu i odpuszczaniu może osiągnąć twardość do 57 HRC zachowując jednocześnie bardzo wysoka udarność. Materiał charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na zużycie w wysokiej temperaturze. Ma zastosowanie w aplikacjach takich jak: element drukowane z chłodzeniem konformalnym do odlewania ciśnieniowego i formowania wtryskowego tworzyw sztucznych oraz przy wykorzystaniu napawania laserowego do regeneracji narzędzi i nakładania powłok materiałowych.

Cechy własności

Rozkład wielkości ziarna 15 – 45 μm:
Fi10[µm]                            18 – 24
Fi50[µm]                            29 – 35
Fi90[µm]                            42 – 50
Gęstość nasypowa *           ≥ 3.6
Pomiar rozkładu wielkości ziarna zgodnie z  normą ISO 13322-2 (dynamiczna metoda analizy obrazu); 
*Pomiar gęstości nasypowej opiera się na  ASTM B964 odp. DIN EN ISO 3923-1 I odnosi się do naszych typowych zmierzonych wartości  

 

Osiągalne właściwości mechaniczne elementów drukowanych po obróbce cieplnej:
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)                 1970 – 2010 MPa
Granica plastyczności (RP₀,₂)                             1500 – 1670 MPa
Wydłużenie (%)                                                    6.6 – 8.1
Twardość                                                               55 – 57 HRc
Udarność (ISO V)                                                 8 – 14 J

 

Rozkład wielkości cząstek 45 – 90 μm:
Szczegóły na zapytanie

Dane techniczne

Numer gatunku stali


BÖHLER patent


Skład chemiczny

0,50 0,20 0,25 4,50 3,00 0,55

Skład chemiczny (średni %)

Targi / wydarzenia

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.