W722

Opis produktu

Utwardzana wydzieleniowo stal maraging, DIN 1.2709, zapewniająca dobre połączenie wytrzymałości i udarności. Materiał jest ławo drukowalny bez dodatkowego podgrzewania stołu czy komory roboczej. Osiągalna twardość 55 HRC sprawia, że materiał ten może być szeroko stosowany na elementy z chłodzeniem konformalnym w formach wtryskowych czy do odlewania ciśnieniowego.

Cechy własności

Rozkład wielkości ziarna 15 – 45 μm:
Fi10[µm]                            18 – 24
Fi50[µm]                            29 – 35
Fi90[µm]                            42 – 50
Gęstość nasypowa *           ≥ 3.5
* Pomiar rozkładu wielkości ziarna oparty jest na normie ISO 13322-2 (dynamiczna metoda analizy obrazu); 
 Sypkość i gęstość nasypowa oparte są na normach DIN EN ISO 4490 resp. DIN EN ISO 3923-1.

 

Osiągalne właściwości mechaniczne elementów drukowanych po obróbce cieplnej:
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)                 2030 ± 70 MPa
Granica plastyczności (RP₀,₂)                             1950 ± 70 MPa
Wydłużenie (%)                                                    6 ± 2
Twardość                                                               53 ± 2 HRc
Udarność (ISO V)                                                18 ± 2 J

Dane techniczne

Numer gatunku stali


1.2709 Marage 300


Skład chemiczny

4,90 18,00 9,30 1,10

Skład chemiczny (średni %)

Downloads

Targi / wydarzenia