K888

Melting Route

Metalurgia proszków

Opis produktu

BOHLER K888 MATRIX – Ta stal MATRIX oferuje doskonałe połączenie wysokiej ciągliwości i wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Stale MATRIX charakteryzują się wysoką ciągliwością, która jest krytycznym czynnikiem w wielu zastosowaniach. Jednak twardość osiągana przy użyciu powszechnie stosowanych stali MATRIX często ogranicza potencjalne zastosowania. BOHLER K888 MATRIX przełamuje tą barierę i oferuje to, co najlepsze z obu światów stali matrycowych i wysokostopowych stali narzędziowych. BOHLER K888 MATRIX jest wyjątkowym rozwiązanie w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie i ciągliwość. Jego korzystne zachowanie podczas odpuszczania z wyraźnym maksimum twardości wtórnej umożliwia również stosowanie zaawansowanych powłok.

Cechy własności

  • Wytrzymałość i plastyczność: bardzo wysoka
  • Twardość: bardzo wysoka
  • Wytrzymałość na ściskanie: bardzo wysoka
  • Obrabialność: bardzo wysoka
  • Stabilność wymiarowa: bardzo wysoka

Dane techniczne

Odporność na ściskanie Stabilność wymiarowa w trakcie obróbki cieplnej Udarność Odporność na zużycie ścierne Odporność na zużycie adhezyjne

Skład chemiczny

Skład chemiczny (średni %)
0,60 0,85 4,40 2,80 1,10 2,45 3,80

Dostępne kształty produktu

  • Odkuwki swobodnie kute
  • Wyroby długie

Downloads

Targi / wydarzenia

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.