Inżynieria

MATERIAŁY PODSTAWĄ INŻYNIERII

Nowoczesna technologia obróbki skrawaniem wymaga inteligentnych, zaawansowanych technologicznie materiałów na narzędzia. Inne gałęzie przemysłu jak np. medyczna, przemysł maszynowy, nowoczesne konstrukcje stawiają specjalne wymagania własności dla materiałów na te aplikacje. Tam gdzie spotykamy się z ekstremalnymi wymaganiami dla materiałów, tam Bohler oferuje materiały spełniające te wymagania. Stąd Bohler jest uznawany nie tylko jako dostawca materiałów ale głównie jako partner w ciągłym wdrażaniu postępu technologicznego.

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.