Produkcja, badania i rozwój

Przy tworzeniu materiałów o wyjątkowych właściwościach, konieczne jest współdziałanie motywacji, wiedzy i doświadczenia. Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia, które budowaliśmy przez dziesięciolecia i z poświęcenia wszystkich naszych pracowników. Wszyscy razem udoskonalamy nasze sprawdzone standardy produkcyjne i wprowadzamy nowe zaawansowane procesy, żeby produkować niezawodnie i oszczędnie z korzyścią dla środowiska naturalnego. W ten sposób budujemy swoją wiodącą pozycję na rynku, z korzyścią dla naszych klientów i dla środowiska.

Najważniejszy etap dla osiągnięcia najwyższej jakości.

BÖHLER zrewolucjonizował produkcję stali. Technologia wytwarzania stali jest ciągle domeną BÖHLERA, a wprowadzane unowocześnienia są drogą do rozwoju w tym świecie techniki. Dowodem na to są nasze najnowocześniejsze urządzenia i procesy i procesy metalurgiczne. Celem naszym jest produkcja materiałów o najwyższej czystości.

Materiały takie uzyskujemy w próżniowych procesach przetopu (VIM, VAR) lub w osłonie gazu obojętnego w procesie PESR. Pochwalić się możemy dużym zakresem produkcji ponad 200 gatunków stali produkowanych w segmencie stali szybkotnących, narzędziowych i specjalnych, które spełniają najwyższe wymagania jakościowe.

Stale proszkowe to sztandarowe materiały obecnego tysiąclecia.

Ciągle rosnące wymagania dla narzędzi wywołują zapotrzebowanie na nowe funkcjonalne materiały. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są materiały narzędziowe produkowane w metalurgii proszków, z jednorodnym rozkładem węglików i stąd wynikającymi najlepszymi własnościami, które zapewniają nasze stale .  Specjalistyczna wiedza metalurgiczna pozwoliła otrzymać materiały, które rozwiązują trudne problemy technologiczne w produkcji i dają naszym klientom najwyższą pozycję pośród konkurencji. Stale proszkowe BÖHLERA są produkowane na urządzeniach według najnowszej technologii, która zapewnia na odległą przyszłość wymagania jakościowe na rynku.

Bardzo szerokie możliwości we wszystkich metodach obróbki.

Walcowanie

Nowoczesne walcowanie precyzyjne pozwala na produkcję prętów okrągłych, płaskich i walcówki. Urządzenia zapewniają powtarzalność procesu, dużą elastyczność i w maksymalnym stopniu spełniają wymagania klientów. To gwarantuje BÖHLEROWI pozycję  światowego lidera.

Kucie

Proces kucia wykonywany jest na prasie hydraulicznej 5200T lub na kuźniarce rotacyjnej.

Maksymalne wymiary kutego materiału zależą od gatunku materiału!

Pręty walcowane:
okrągłe 12,5 – 150 mm
kwadratowe 15 – 150 mm
płaskie szerokość 15 – 60 mm grubość 5 – 41 mm
60 – 200 mm 5 – 86 mm
100 – 300 mm 15 – 80 mm
Walcówka:
walcowana okrągła 5,0 – 13,5 mm
ciągniona okrągła 1,0 – 12,0 mm
precyzyjnie walcowana płaska 0,5 – 40 mm2
 

 

Pręty kute:

okrągłe, kwadratowe 90 – 1200 mm
płaskie, min szerokość 100 mm grubość 50 mm
płaskie, max szerokość 1600 mm grubość 1000 mm
Stosunek szerokości/grubości max. 10:1
Pręty wstępnie obrobione
IBO ECOMAX 12,5 – 315 mm

Pręty z obróbką końcową:

BRIGHT STEEL szlifowane i polerowane
ECOBLANK łuszczone i polerowane
ECOFINISH szlifowane na szlifierce taśmowej
Rodzaje wykończenia powierzchni: czarna (po piaskowaniu); trawiona; obrobiona (po toczeniu, łuszczona, polerowana h 12 – h 9); szlifowana – polerowana

Sposób wykończenia – zgodny z wymaganiami klienta

Bohler oferuje szeroki zakres sposobów wytwarzania produktów. Dzięki temu klient może wybrać produkty wykończone według jego wymagań i z najwyższą jakością. Pręty walcowane są z reguły poddawane specjalnej obróbce cieplnej zgodnie ze specyfikacja klienta, następnie prostowane i dalej obrabiane wykończeniowo i ostatecznie poddawane kontroli jakości. Możliwe sposoby wykończenia powierzchni produktów są w stanie spełnić wszystkie wymagania klientów. Oferujemy pręty: łuszczone, polerowane, szlifowane taśmami ściernymi, toczone, frezowane lub cięte na wymiar według wymaganych wymiarów i klasy tolerancji.

Przykłady wykończenia powierzchni:

  • IBO ECOMAX – pręty łuszczone
  • ECOBLANK – pręty łuszczone i polerowane
  • ECOFINISH – pręty szlifowane taśmą ścierną
  • BRIGHT STEEL – szlifowane i polerowane

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.