Wytwarzanie energii

DLA ZAPEWNIENIA ENERGII W PRZYSZŁOŚCI

Wyzwaniem naszych czasów jest zapewnienie produkcji energii przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Wydajność i sprawność energetyczna turbin jest jednym z czynników decydujących. Produkowane obecnie turbiny pracują na ekstremalnych parametrach temperaturowych i obciążeniowych. Bohler rozwija produkcję nowoczesnych materiałów, które pozwalają na budowę turbin bardziej wydajnych. Bohler jest dostawcą zaawansowanych materiałów dla czołowych producentów turbin na świecie.