A911SA
Contact

Application Segments

Oil & Gas/CPI

Melting Route

Airmelted + Ingot casting

Opis produktu

Komponenty i urządzenia mające stałą styczność z wodą morską, jak wymienniki ciepła, pompy tłoczące i wtryskowe, wały śmigłowe, elementy narażone na kontakt z chemikaliami i ściekami oraz pracujące przy przetłaczaniu ropy naftowej i gazu ziemnego (np. rozdzielacze), separatory, łopatki turbin i dmuchaw, komponenty kompresorów niskociśnieniowych.

Cechy własności

Nierdzewna stal ferrytyczno-austenityczna. Najwyższe właściwości odporności na korozję i dobre właściwości wytrzymałościowe. Dobra spawalność, obróbka cieplna po spawaniu nie jest konieczna. Doskonała odporność na korozję ogólną, pękanie pod naprężeniem, pękanie w wyniku drgań, korozję wżerową i szczelinową oraz korozję erozyjną. Temperatura pracy przy naprężeniach długotrwałych maks. 280°C (dopuszczalne krótkie przekroczenie do 300°C). Wymagana obróbka powierzchniowa to trawienie lub inna.

Dane techniczne

Numer gatunku stali


1.4501 S32760 X2CrNiMoCuWN25-7-4 F55


Skład chemiczny

0,02 0,25 0,55 25,20 3,70 7,00 0,65 0,60 0,21

Skład chemiczny (średni %)

Dostępne kształty produktu

  • Płyty
  • Półprodukty / półwyroby
  • Wyroby długie

Targi / wydarzenia

Dane kontaktowe

BÖHLER Polska

Znajdź lokalny kontakt:

BÖHLER Polska

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.